Content marketing

Content marketing

Att skriva på ett sätt som attraherar en eller flera målgrupper är inget nytt. Content Marketing, eller innehållsmarknadsföring som det heter på svenska, är ett begrepp som det talas allt mer om idag. Precis som namnet avslöjar är det en gren inom marknadsföring och kommunikation. Content marketing är starkt förknippat med kommunikation och marknadsföring via internet. Målet med innehållsmarknadsföring är att synliggöra och skapa en positiv bild av ett företag eller en organisation genom texter, men också muntlig kommunikation eller exempelvis videos, med ett noggrant uttänkt innehåll. Andra begrepp som det ofta talas om i samband med innehållsmarknadsföring är till exempel SEO (Search Engine Optimization) och copywriting.

Content marketing – så här fungerar det

Content marketing har fått ett uppsving

Content marketing kan ske på en rad olika sätt, och begreppet har relativt nyligen fått ett uppsving inom kommunikations- och marknadsföringsbranschen. Genom att producera exempelvis texter med ett engagerande innehåll och med en redaktionell ton är målet både att hitta nya, och behålla lojaliteten hos redan befintliga, kunder. På det här sättet antas försäljningen av produkter eller tjänster öka. När reklam och copywriting handlar om att få en potentiell eller befintlig kund att agera, till exempel köpa något från ett företag, handlar innehållsmarknadsföring snarare om att skapa och bibehålla kunders lojalitet och intresse för företaget under en längre tid genom att skapa ett meningsfullt content.

Även om content marketing som begrepp har fått ett uppsving på senare år, och inte minst i samband med internets födelse, har det egentligen funnits med under en längre tid. Redan före internets tid använde man sig av innehållsmarknadsföring, då i form av trycka broschyrer, folders och nyhetsbrev samt artiklar i tidningar. Idag kopplar vi främst innehållsmarknadsföring med digitala medier, så som e-postutskick, webbsidor, bloggar och andra sociala medier. Allt fler företag och organisationer har förstått att det är på internet som man smidigast kan nå ut med budskap till sin målgrupp, och det finns många olika digitala kanaler att välja mellan.

Kom igång med content marketing

Att skapa och sprida innehållsmarknadsföring kan låta enkelt, men precis som med andra kommunikationsmetoder kräver det planering för att lyckas. Det finns flera saker att fundera på. Fundera först på syftet och målgruppen med företagets content marketing. Vad vill ni uppnå med hjälp av metoden? Vilken är er huvudsakliga målgrupp som ni vill nå ut till, och i vilka forum eller kanaler hittar ni dem? Internet är stort, här finns många kanaler som passar bra för innehållsmarknadsföring, och för att inte ödsla tid och resurser är det A och O att ni så gott som möjligt lyckas besvara dess frågor.

I samband med att ni analyserar er målgrupp bör ni se över vilka potentiella digitala kanaler ni vill använda er av. Facebook, Youtube, blogg, hemsida och e-post/nyhetsbrev är några vanliga alternativ, men det finns givetvis många fler. Fundera även på hur det är tänkt att ni ska skapa engagerande innehåll. Listor, tips och DIY är tre metoder som ofta engagerar läsare, men ni kanske också behöver läsa på mer om SEO? Sist, men inte minst, bör ni alltid fundera på hur ni ska utvärdera resultatet av er content marketing.

Content marketing passar de flesta

Vare sig ni är ett stort försäljningsföretag inom modebranschen eller en kommun kan content marketing vara ett fruktbart redskap för er. Genom att skapa intresse hos era kunder eller brukare skapar ni också lojalitet och förtroende, målgruppen kommer inte att glömma bort er då. Det här är en av de främsta möjligheterna med content marketing. Ett möjligt problem med området är att det kan vara svårt att se eller mäta resultat, åtminstone till en början. Innehållsmarknadsföring kräver tid och engagemang från din sida, och för att det ska bli lyckat krävs det att man lägger ned både tid och resurser på det. Det handlar alltså om mer än att bara skriva lite texter i olika kanaler då och då.