Social media

Social

Social media – vad innebär detta begrepp och hur viktigt är det för företag? Sociala medier är ett sätt att vara social online via internet. Kanalerna som erbjuder sociala medier är omfattande och varierande. Till sociala medier räknas bland annat kanaler som Facebook, Twitter, LinkedIn samt mer bildfokuserade kanaler som Pinterest, Snapchat och Instagram för att nämna några. För vissa innebär dessa sociala medier skillnaden mellan misslyckande och framgång. För andra är de beviset på att självupptagenhet, narcissism och fåfänga börjat närma sig sin kulmen. Oavsett vilken inställning man har så är de sociala medierna här för att stanna, och att sociala medier är viktigt för företagare råder det inget tvivel om.

Social på nätet.

Att som företagare vara social online kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Oavsett om du som företagare använder dig av sociala medier eller ej kan du, fast du är skicklig på det du gör och har de bästa produkterna inom ditt gebit, förlora potentiella kunder till ett företag som är flitiga användare av sociala medier. Om man inte är aktiv på nätet så kommer man att halka efter de konkurrenter som lägger tid på att marknadsföra sig via sociala medier online. Det handlar om att ligga i framkant, finnas med där det händer och skapa kontakter med framtida kunder. Men det går att sköta detta på ett smart sätt.

Ett smart sätt att vara social på nätet är att låta någon annan ta hand om närvaron på sociala medier. Det finns företag som inte gör något annat än att ägna sig åt marknadsföring online. Om man inte själv tycker sig ha tid eller helt enkelt saknar intresse för att nätverka på nätet så bör man se sig om efter en lämplig reklambyrå som tar hand om den biten. Det kan ju handla om företagets vara eller icke vara. Ingen vill tappa kunder på grund av att man inte varit aktiv på nätet. Det är a och o i vår digitala värld.

Att vara social på nätet

LinkedIn och B2B

Kanske du känner till sociala medier och använder dig av dem som privatperson. Facebook är ju till exempel en av de vanligast använda kanalerna idag. Om du använder sociala medier privat så känner du till hur det går till att vara social på nätet. Det är precis lika viktigt att sköta den här biten för det egna företaget. LinkedIn är ett annat socialt nätverk som är inriktade speciellt på företagande. Att registrera en profil via LinkedIn är ett bra sätt att skapa nya kontakter och bygga på sitt B2B-nätverk (business to business). Många gör misstaget att bortse från denna kanal.

Linkedin är nätverket för att vara social rent professionellt. Går man in på LinkedIn så ser man att varje profil innehåller yrkestitlar. Ett bra sätt att marknadsföra sitt företagande via LinkedIn är att ansöka om att bli medlem i de olika grupperna inom den egna nischen. Det har visat sig vara en effektiv väg att skapa nya kontakter och ett effektivt sätt att få nya affärspartners. Oavsett vilken kanal du väljer för att nå ut med ditt företagande och vara social online så kommer du att behöva ägna en hel del tid åt just denna del av din marknadsföring. Om du hellre lägger din tid på ditt företagande så är det fullt förståeligt och lösningen för en företagare med en sådan prioritet är alltså att anlita en reklambyrå som har handhavandet av sociala medier i sitt utbud av tjänster.

Anlita en reklambyrå

Social media kan vara avgörande för hur man skiljer sig gentemot sina konkurrenter när det gäller kontakten med nya potentiella kunder och affärskontakter. Att vara social och aktiv i dessa medier kan vara vad som avgör ett företags framgångar. Om man inte är aktiv i sociala medier är risken stor att man hamnar på efterkälken. Det är så verkligheten ser ut idag och reglerna för marknadsföringen skiljer sig avsevärt från hur man tidigare varit van att marknadsföra sitt företagande. Om man inte själv har intresse för sociala medier utan hellre fokuserar sig på sitt företagande, så kan man anlita en reklambyrå som tar hand om företagets sociala medier. Det är en god investering i dagens digitala värld.